Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Forskning på skadevirkninger av cannabis

Jeg ser at dere flere ganger har hevdet at cannabis er skadelig for lunger og er kreftfremkallende. Dere hevder så at dette er basert på egne "erfaringer". Jeg mener at det ikke er en tilstrekkelig kilde, siden dere har et alt for lite representativ til å komme med en slik konklusjon, og dere vet ikke om det er noe annet som ligger bak, altså bare spekulasjoner. AMA (American Medical Assosiation) som jeg håper dere kjenner til, har gjort en omfattende undersøkelse med 5000 cannabisrøykere, der det ble påvist at cannabis ikke hadde noen merkbar skadelig effekt på lungene, slik tobakk har. Hvis dere vil kan dere lese undersøkelsen her http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1104848 den er ganske interessant. Jeg ønsker nå kilder fra dere som underbygger påstanden dere kommer med om at cannabis er skadelig for lungene og er kreftfremkallende. Hva dere "erfarer" mener jeg ikke er et godt nok kildegrunnlag for å komme med de påstandene dere gjør.

Svar fra ungrus.no 28.05.2014

Jeg kjenner både den undersøkelsen, diverse australske undersøkelser og undersøkelser fra New Zealand og har i tillegg et ganske omfattende forskningsmateriale fra egen praksis som omhandler flere hundre brukere.Dette materialet er dessverre ennå ikke offentliggjort. Det er store metodiske problemer med de forskjellige undersøkelsene, blant annet er inntaksmåte og typen cannabis ofte dårlig dokumentert. Teoretiske artikler som tar for seg kjente effekter av stoffer man får i seg ved cannabisrøyking, er entydige: En rekke av stoffene i cannabisrøyk er kreftfremkallende og sterkt irriterende på luftveiene.

Stort sett kan man regne med å finne en undersøkelse som passer med ens eget syn på saken, og dette er et problem når det gjelder å vurdere hvor store de totale skadevirkningene av cannabis er på folkehelsen. Ellers oppfatter jeg dette innlegget først og fremst som en del av den diskusjonen om legalisering av marihuana som pågår i diverse media. Denne diskusjonen hører ikke hjemme på ungrus.no.

Med hilsen

Dagfinn Haarr
kommuneoverlege
spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

 

 

 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut