Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Alkohol og hjernen

Hei!

Kva gjør alkohol med hjernen?

Gutt, 13

Svar fra ungrus.no 30.04.2015

Hei!

Dagfinn Haarr har svart på spørsmålet om hva alkohol gjør med hjernen tidligere, så jeg håper det er greit om vi repeterer det han skrev sist.

"Dette var et stort og vanskelig spørsmål, og jeg vil dele svaret mitt i to: Først vil jeg si litt om hva som skjer når du drikker alkohol, altså hva som skjer i øyeblikket når hjernen blir påvirket av alkohol. Deretter vil jeg si litt om skadene hjernen kan få når et menneske har drukket mye alkohol over lang tid.

Alkohol virker på mange forskjellige deler av hjernen, og det er slik at det er ulike deler som blir påvirket ved forskjellige promiller.
Allerede en lav promille, slik vi kan få etter en øl eller lignende, gjør at vi blir mindre oppmerksomme og mer ukonsentrerte. Derfor er det helt riktig å ha en så lav promillegrense som 0,2 ved bilkjøring. Denne får vi når vi har drukket omtrent en halvliter øl.

Etter hvert som promillen øker, blir stadig nye deler av hjernen påvirket. Opp til omtrent 1-1,2 promille vi de fleste av oss oppleve glede og lyst. Da er vi livlige og glade.
Men når vi drikker mer, er det enda flere deler av hjernen som blir påvirket, og da mister vi kontrollen på armer og bein og begynner å sjangle.
Samtidig blir også reguleringen av følelsene "skrudd av". Noen blir da deprimerte, noen blir agressive og sinte og vil slåss og noen blir bare sløve. 
Hukommelsen blir også "skrudd av" ved en slik promille. Det er mange som har gjort dumme ting i fylla som de ikke husker i det hele tatt dagen etter.
Vold og voldtekter skjer ofte når både overgriper og offer har en slik promille. Det er derfor ekstra viktig å ikke drikke seg så full at man ikke har kontroll.
Bilulykker og drukningsulykker skjer i veldig stor grad i alkoholpåvirket tilstand.

Alkohol er dødelig i enda større doser. Man slutter å puste, eller man kan drukne i sitt eget oppkast, fordi kroppen er så sløvet at den ikke reagerer slik den gjør når vi kaster opp mens vi er edru.

Fosteret kan bli skadet av all alkoholbruk hos moren. Noen av skadene som kan oppstå hos barnet, er blant annet hjerneskader. Det er ingen trygg grense for alkoholbruk i svangerskapet.

Dersom man bruker mye alkohol over lang tid, vil hjernen ta varig skade.
Noen av skadevirkningene kommer av B-vitaminmangel og kan repareres ved å gi B-vitamintilskudd. Men det meste av skadevirkningene er varige.
Det er for eksempel psykiske lidelser som angst og depresjon og demens.
Nervesystemet i armer og bein kan også bli ødelagt.

Budskapet er: Dersom du skal drikke, drikk sjelden og drikk med måte. Flatfylla kan være dødbringende!"

 

Vennlig hilsen

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege,

spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut