Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus i nære relasjoner

Familie

Hei!

Hva skjer med familie og venner hvis jeg tar narkotiske stoffer?

Hilsen jente

Svar fra ungrus.no 13.05.2015

Hei!

Jeg håper det er et hypotetisk spørsmål du stiller, men mange tusen mennesker i dette landet står hver dag i den situasjonen at noen av de nærmeste bruker narkotika. Det er alltid vanskelig for dem som står rundt, og det vil jeg si litt om her.

Mange som begynner å ruse seg på narkotiske stoffer prøver så godt de kan å skjule det for familie og venner, så det kan ta litt tid før disse oppdager det. Det kan begynne med en mistanke når de merker at den som ruser seg, begynner å oppføre seg annerledes og kanskje gå sammen med andre folk enn tidligere. Mange synes det er vanskelig å spørre direkte om den de bryr seg om er begynt å ruse seg, og ofte vil den det gjelder benekte det.

Denne prosessen gjør at de nærmeste bruker mye tid og krefter på å bekymre seg over det som foregår.
Når det først kommer for en dag at vedkommende ruser seg, er det også vanlig at de nærmeste blir redde for hva som kan skje med den de er glad i. De kan være redd for overdoser, hva som kan skje i miljøet og mye mer. De kan også føle en veldig avmakt hvis de ser at det går stadig dårligere med den de er glad i. Ofte ønsker de at den som ruser seg skal søke hjelp, men det er ikke alltid slik at han eller hun ønsker dette selv.

Et liv med rus, blir også ofte et liv med mange løgner, og da går det ut over tilliten hos de nærmeste. Denne tilliten kan det ta lang tid å bygge opp igjen; det kan være vanskelig å stole på den som har løyet mange ganger, selv om vedkommende er blitt rusfri.

Den stadige engstelsen gjør at det kan bli vanskelig å konsentrere seg om sitt eget liv - den som ruser seg får all oppmerksomhet. Dette kan gjelde både foreldre, kjæreste, ektefelle eller søsken, og mange trenger hjelp for å håndtere det på en måte som gjør at de kan ta vare på seg selv også.

Det som er viktig å huske på, er at det bare er den som ruser seg som kan ta tak i problemet. Det finnes hjelp å få, men ingen kan få den de er glad i til å slutte med rus hvis han eller hun ikke ønsker det selv.

Både den som er rusavhengig og de som står rundt kan kjenne på mye skam- og skyldfølelse. Det er viktig å ikke la dette komme i veien for å søke hjelp.

Ut fra det jeg har skrevet her, håper jeg du ser at det å ta narkotiske stoffer ikke bare gjør noe med den som gjør det, men det påvirker alle som bryr seg om vedkommende. Det kan gi dem en dårligere livskvalitet på grunn av bekymring og følelsen av å være maktesløse når de ser det går dårlig med den de er glad i.


Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no
 

 

 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut