Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Røyk og snus

Om ungdom og tobakk

Hei!

Hvorfor er ungdom mest utsatt for tobakk?

Gutt 15

Svar fra ungrus.no 29.05.2015

Hei!

Jeg er usikker på om du med spørsmålet ditt mener at ungdom er mest utsatt for å begynne å bruke tobakk, eller om du mener det er farligst for ungdom.

Hvis jeg begynner med den første muligheten, så tenker jeg at dere unge står overfor mange valg. Det er en tid der du vil løsrive deg fra dine foreldre og finne ut hvem du selv er og hva du står for. Det kan gjelde alt fra religiøse og politiske orienteringer til holdninger til tobakk og rusmidler.
Hvilken "flokk" du kommer inn i har også stor betydning. Vi gjør ofte veldig mye for å bli likt og passe inn i den flokken vi ønsker å tilhøre. Hvilke regler gjelder blant vennene dine? Er det stor vilje til å teste ut ting som kan være farlig?
Hvis du ikke selv er helt tydelig på hvor du står i slike valg, vil du være mer utsatt for å prøve ut tobakk, hvis det er det som gjelder for å føle deg godtatt av de andre.

Når det gjelder den andre tolkningen, er det slik at nikotinen som er i tobakk, er et sterkt avhengighetsskapende stoff, uansett hvilken alder du er i. Det er færre unge som begynner å røyke nå enn tidligere, men dersom du begynner å røyke tidlig, vil faren for sykdom som følge av røykingen øke med alderen, avhengig av hvor lenge og hvor mye du har røykt.
Jeg vil også minne om at du kan få i deg mer nikotin fra snus enn fra røyketobakk og sigaretter, slik at avhengigheten kan bli minst like stor ved snusbruk. Det er mange som ikke er klar over dette.  

Håper dette ga deg svar på det du lurte på!


Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut