Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hjelp til rusavhengige

Hei!

Hva blir gjort for dem som er blitt avhengige av narkotika?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 14.02.2020

Hei!

Hvis noen vil ha hjelp til å slutte med narkotika, kan de ta kontakt med fastlegen eller kommunen, som kan henvise til rusbehandling. Behandlingen kan enten foregå på dagtid eller ved at man blir innlagt ved et sykehus eller en annen rusbehandlingsinstitusjon. Dersom man bruker opioider som heroin og lignende og ønsker legemiddelassistert rehabilitering (LAR), så kan både kommunens sosialtjeneste og fastlegen henvise til denne type behandling. Kommunene har ofte egne ruskonsulenter eller oppfølgingstjenester som arbeider med å bistå mennesker som ønsker hjelp og som har en problematisk bruk av narkotika. Mange har også egne tilbud for cannabisbrukere.

Mange frivillige og ideelle organisasjoner arbeider også for hjelpe rusavhengige. De mest kjente er kanskje Blå Kors, Kirkens bymisjon og Frelsesarméen.
I tillegg har flere brukerorganisasjoner tilbud for mennesker med rusproblemer. Det er for eksempel organisasjoner som RiO og A-larm

Ved omfattende rusbruk, der det er fare for liv og helse for den det gjelder, eller for eksempel ved graviditet, og den det gjelder ikke ønsker hjelp, kan man be kommunen om en vurdering av om det bør iverksettes tiltak etter kapittel 10 i Helse og omsorgsloven om tvang/tilbakehold i institusjon uten eget samtykke. Denne paragrafen blir av og til benyttet, men det er veldig strenge kriterier for å bruke den. Det å frata noen friheten til å bestemme over eget liv, er et alvorlig inngrep mot det enkelte menneske. 

Håper denne lille oversikten var forståelig.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut