Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Om oss

Ungrus.no er en interaktiv nettside om rus for barn og unge i Kristiansand.
Her kan du få oppdatert informasjon om rusmidler og rusrelaterte spørsmål. Du kan stille spørsmål om ting du lurer på knyttet til rus.

SVARTJENESTEN

Dersom du ønsker å stille et anonymt spørsmål om noe som opptar deg eller du synes er vanskelig, kan du gjøre det på ungrus.no. For at du skal få et best mulig svar på det du lurer på, har ungrus.no knyttet til seg mange fagpersoner i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Når du sender inn ditt spørsmål, ser redaktør gjennom at det ikke er noen personlige opplysninger som kan røpe hvem du er. Så sendes spørsmålet videre til den i svartjenesten som kan mest om det du spør om. Nedenfor kan du se hvem som er med i svartjenesten og hvor de arbeider.

  

Anne Wivestad

Anne Wivestad

Redaktør, ungrus.no, rådgiver, Informasjons- og forebyggingsteamet, Kristiansand kommune
Anne er pedagog og har jobbet med rusproblematikk i over 25 år.
Benny Klokkervold

Benny Klokkervold

Rådgiver - Informasjons- og forebyggingsteamet, Kristiansand kommune
Benny er utdannet sosionom og har jobbet lenge med ungdom som har det vanskelig.
Dagfinn Haarr

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege - spesialist i allmennmedisin, Kristiansand kommune
Dagfinn har arbeidet mye med rusavhengige og kan mye om rus og helsespørsmål.
Irene Sande

Irene Sande

Barnevernspedagog / sexologisk rådgiver - Bufetat
Irene har arbeidet lenge med ungdom. Hun svarer på spørsmål knyttet til seksualitet og rus.
Karin Irene Buås

Karin Irene Buås

Avdelingsleder, sosionom - oppfølgingstjenesten for voksne, Kristiansand kommune
Karin Irene jobber mye med rusmiddelavhengige, men hun kan også mye om spilleavhengighet og svarer gjerne på spørsmål om dette.
Unn Herlofsen

Unn Herlofsen

Psykolog - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus
Unn jobber med barn og unges psykiske helse og kan svare på spørsmål om dette.
Madelene Skårdal

Madelene Skårdal

Koordinator for Hasjavvenning Kristiansand i Kristiansand kommune
Madelene Skårdal er utdannet spesialsykepleier og jobber med mennesker som ønsker å slutte med cannabisbruk. Hun svarer på spørsmål knyttet til bruk av hasj og marihuana og til det å slutte med bruk av cannabisprodukter.
Aina Kjær

Aina Kjær

Avdelingsleder Familiens hus Vest, Kristiansand kommune
Aina har jobbet lenge med ungdomshelse som helsesøster i videregående skole og på Helsestasjon for ungdom. Hun svarer gjerne på spørsmål knyttet til seksualitet, helse og rus.
Ann Christin Haugen

Ann Christin Haugen

Sosionom i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling på Sørlandet Sykehus
Ann Christin er spesialutdannet sosionom og jobber ved Døgnposten i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus. Hun har arbeidet med rus og psykisk helse i en årrekke. Hun har spesielt fokus på pårørende av rusavhengige. Hun jobber i tillegg med SMIL-grupper ved familiesenteret i Vågsbygd. Det er et tilbud for barn og unge som har foreldre med psykiske helseplager og/eller har rusproblemer.
Tone Jacobsen

Tone Jacobsen

Spesialutdannet sosionom, avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus
Tone har jobbet med rus og avhengighet i 17 år. Hun arbeider nå med rusavhengige og deres pårørende som er til behandling for dette på Sørlandet sykehus.

Hurtiglenker

Om ungrus.no:

Byvåpen - Kristiansand kommune

Nettstedet ungrus.no drives av Helse og mestring i Kristiansand kommune.
Mer om ungrus.no