Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Om oss

Ungrus.no er en interaktiv nettside om rus for barn og unge i Kristiansand.
Her kan du få oppdatert informasjon om rusmidler og rusrelaterte spørsmål. Du kan stille spørsmål om ting du lurer på knyttet til rus.

SVARTJENESTEN

Dersom du ønsker å stille et anonymt spørsmål om noe som opptar deg eller du synes er vanskelig, kan du gjøre det på ungrus.no. For at du skal få et best mulig svar på det du lurer på, har ungrus.no knyttet til seg mange fagpersoner i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Når du sender inn ditt spørsmål, ser redaktør gjennom at det ikke er noen personlige opplysninger som kan røpe hvem du er. Så sendes spørsmålet videre til den i svartjenesten som kan mest om det du spør om. Nedenfor kan du se hvem som er med i svartjenesten og hvor de arbeider.

  

Anne Wivestad

Anne Wivestad

Redaktør og daglig leder ungrus.no, Helse og mestring stab, Kristiansand kommune
Anne er utdannet pedagog og har jobbet med rusproblematikk i over 30 år.
Benny Klokkervold

Benny Klokkervold

Sosionom, rådgiver Helse og Mestring stab, Kristiansand kommune
Benny er utdannet sosionom og har jobbet lenge med ungdom som har det vanskelig.
Dagfinn Haarr

Dagfinn Haarr

Lege - spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Kristiansand kommune
Dagfinn har arbeidet mye med mennesker som har en rusmiddelavhengighet og kan mye om rus og helsespørsmål.
Irene Sande

Irene Sande

Klinisk barnevernspedagog, spesialist i sexologisk rådgiving, Bufetat
Irene har arbeidet lenge med ungdom. Hun svarer på spørsmål knyttet til seksualitet og rus.
Unn Herlofsen

Unn Herlofsen

Psykolog - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus
Unn jobber med barn og unges psykiske helse og kan svare på spørsmål om dette.
Aina Kjær

Aina Kjær

Helsesykepleier med master i psykisk helse, avdelingsleder Familiens hus Vest, Kristiansand kommune
Aina har jobbet lenge med ungdomshelse som helsesykepleier i videregående skole og på Helsestasjon for ungdom. Hun svarer gjerne på spørsmål knyttet til seksualitet, helse og rus.
Ann Christin Haugen

Ann Christin Haugen

Sosionom i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling på Sørlandet Sykehus
Ann Christin er spesialutdannet sosionom og jobber ved Døgnposten i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus. Hun har arbeidet med rus og psykisk helse i en årrekke. Hun har spesielt fokus på pårørende av rusavhengige. Hun jobber i tillegg med SMIL-grupper ved familiesenteret i Vågsbygd. Det er et tilbud for barn og unge som har foreldre med psykiske helseplager og/eller har rusproblemer.

Hurtiglenker

Om ungrus.no:

Byvåpen - Kristiansand kommune

Nettstedet ungrus.no drives av Helse og mestring i Kristiansand kommune.
Mer om ungrus.no