Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PPT gir barn, unge og deres foreldre og foresatte råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehager og skoler om spesialpedagogiske opplæringstiltak.

Når PPT skal delta i et arbeid for å legge til rette for utvikling og læring, henvender man seg enten direkte til kontor eller via barnehage, skole eller andre institusjoner innen utdanning og helse. Tlf: 38 07 52 20

Hurtiglenker

Om ungrus.no

Nettstedet ungrus.no drives av Informasjons- og forebyggingsteamet i Kristiansand kommune.  
Mer om ungrus.no