Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Rusvaneundersøkelsen 2014

Kristiansand kommune gjennomførte i skoleåret 2013/2014 en rusvaneundersøkelse på 10. trinn.

Rusvaneundersøkelsen 2014

Du kan finne hele rapporten her

Hovedfunn i undersøkelsen er:

 • Ytterligere reduksjon i bruk av alkohol, to tredeler av elevene har ennå ikke debutert med alkohol.
   
 • Elevene som debuterer tidligst med alkohol, drikker oftere enn elever som debuterer senere.
   
 • Færre av elevene som har debutert på alkohol drikker en gang i uka eller oftere.
   
 • Nedgangen i bruk av tobakk fortsetter, andelen elever som røyker er lavere enn noen gang.
   
 • Fortsatt reduksjon i bruk av snus, både blant gutter og jenter
   
 • Reduksjon i utprøving og bruk av cannabis, både blant gutter og jenter.
   
 • Reduksjonen i bruk av cannabis er størst blant gutter.
   
 • Andelen elever som bruker cannabis ofte er også redusert.
   
 • Sterk sammenheng mellom røyking og bruk av cannabis, 82 % av dagligrøykerne har prøvd cannabis.
   
 • Ingen elever melder om bruk av GHB.
   
 • Økning i bruk av amfetamin og ecstasy, likevel få brukere.
   
 • Sammenheng mellom bruk av cannabis og andre ulovlige rusmidler.
   
 • Kraftig reduksjon i alle former for ulovlige handlinger.
   
 • Ungdom som oppholder seg i Kvadraturen på kveldstid røyker, drikker og ruser seg mer enn andre ungdommer.
   
 • Flere elever opplever problemer i forhold til bruk av sosiale medier.
   
 • Gutter rapporterer at bruk av dataspill har skapt problemer for dem.

Hurtiglenker

Om ungrus.no:

Byvåpen - Kristiansand kommune

Nettstedet ungrus.no drives av Helse og mestring i Kristiansand kommune.
Mer om ungrus.no