Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Forskjell på bruk og misbruk

Hei!

Hva er forskjell på misbruk og bruk?

Gutt 13

Svar fra ungrus.no 12.03.2021

Hei!

Det er et godt spørsmål du stiller, det kan være vanskelig å vite hva folk egentlig mener når de skiller mellom bruk og misbruk av rusmidler. Ordet "bruk" er et nøytralt ord, som bare beskriver at et rusmiddel benyttes. Dersom man bruker ordet "misbruk", er det en måte å beskrive at man ser noe negativt med rusbruken. Misbruk er blitt knyttet til alkohol-, medikament- og narkotikabruk som har negative følger for den som bruker det og for omgivelsene. Det har vært vanlig å skille mellom bruk, misbruk og avhengighet, og det kan være glidende overganger mellom disse.

I NOU 2019 26 Rusreform – fra straff til hjelp (s 72) står det en forklaring på ulike benevnelser på om hvordan man kan dele brukere av narkotika inn i ulike grupper. Disse benevnelsene vil også kunne brukes om rusbruk som omfatter alkohol og medikamenter.

"Når vi skal gi et bilde av personer som rapporterer bruk av narkotika, kan disse personene deles inn i grupper: – eksperimentbrukere, det vil si de som bruker / har brukt narkotika én eller noen få ganger og så slutter / har sluttet – rekreasjonsbrukere, det vil si de som bruker / har brukt narkotika mer eller mindre jevnlig, men uten at det nødvendigvis fører / har ført til nevneverdige problemer – problembrukere, det vil si de som bruker / har brukt narkotika i et omfang som fører til helsemessige, sosiale og/eller økonomiske problemer. Akutte skader som følge av bruk kan inntreffe blant alle de tre gruppene, men risikoen for negative konsekvenser vil vanligvis øke med hva og hvor mye som brukes, samt varighet av bruken. Spørreskjemaundersøkelser i den generelle befolkningen gir først og fremst informasjon om eksperiment- og rekreasjonsbruk. Personer som bruker narkotika eller andre rusmidler på en slik måte at de kan klassifiseres som problembrukere, er av ulike grunner vanskeligere å nå med slike undersøkelser. Dette gjelder eksempelvis de som injiserer heroin eller andre opioider." 

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut