Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Økonomiske konsekvenser av rusbruk for samfunnet

Hei!

Kan du gi eksempler på at rusmisbruk kan koste samfunnet mye penger?

Jente 17

Svar fra ungrus.no 18.02.2020

Hei!

Det kan se ut som du har fått en oppgave på skolen om dette viktige temaet, og du har sikkert gjort deg noen tanker om dette selv.
Mange som sliter med rus, er ofte syke eller er ikke i jobb. Da trenger de ytelser fra det offentlige for å klare seg økonomisk. Skatteinntektene vil også reduseres for samfunnet nå noen faller ut av arbeidslivet som følge av rusbruk. Samfunnets utgifter omfatter også behandling hos fastlege, legevakt og på sykehus for helseplager knyttet til rusbruken. I tillegg kommer utgifter til tannlege. Avhengighetsbehandling og oppfølging er også en stor utgiftpost. I tillegg kommer kostnader knyttet til eventuelle kriminelle handlinger, straffereaksjoner og så videre.
Dette er noen eksempler som jeg håper viser at rusmisbruk koster samfunnet mye penger. Hvor høye de samlede utgiftene er, har vi likevel ingen fullstendig oversikt over.

Det er viktig å ikke glemme de lidelsene rusbruk kan påføre det enkelte mennesket som har et problematisk forhold til rus og pårørende som er berørt av andres rusbruk. Her ser vi store belastninger, som både fører til økt sykelighet, dårligere livskvalitet, og i verste fall, en for tidlig død. 
Jeg legger ved en lenke til Folkehelseinstituttets rapport Rusbrukslidelser i Norge, så kan du få en oversikt over hvor omfattende konsekvensene er, også de samfunnsmessige og økonomiske.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut