Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Alkoholforebyggende tiltak

Hei!

Hvilke tiltak har Norge mot alkohol?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 26.11.2018

Hei!

For å forebygge alkoholrelaterte skader og lidelser, har Stortinget bestemt at man skal regulere tilgangen til alkohol gjennom de lover og forskrifter som er vedtatt der. 
Det er grunnen til at vi har aldersgrenser, begrensede åpnings- og salgstider og at man må søke om tillatelse for å kunne selge alkohol. 

Avgifter på alkohol og tobakk er også en del av en statlig, forebyggende strategi.

Når vi tenker på tiltak som være forebyggende for alle, er det viktig at barn trives og har det bra hjemme, i barnehagen og på skolen. Barnehager, skoler og arbeidsplasser skal jobbe aktivt for å hindre mobbing, det kan være god forebygging mot psykiske vansker og utvikling av rusproblemer. Det er også viktig at barn som har ulike utfordringer, får den hjelpen de trenger. 

Forebyggende tiltak kan også rettes mot ulike målgrupper i hele livsløpet. Forebygging kan rettes mot alle i en bestemt aldersgruppe. Det kan være programmer mot mobbing eller for å styrke den psykiske helsen til barn og unge, eller det kan være tydelige rusforebyggende programmer for hele klasser eller hele skolen. Det kan også være tiltak rettet mot russen, for at de skal få en trygg og god russetid. Man kan også drive rusforebygging mot eldre, for å forhindre at alkohol- og medikamentbruk fører til dårligere livskvalitet for den enkelte og for familien rundt. 

Så fins det tiltak rettet mot grupper som kan ha økt risiko for å få psykiske vansker eller rusproblemer. Det kan være barn med foreldre som sliter med rus og psykiske vansker, eller barn som er utsatt for vold eller overgrep.
Det kan være tiltak rettet inn mot unge mennesker som sliter psykisk, som står i fare for å slutte på skolen eller som har begynt å drikke eller ruse seg på andre ting.

Tidlig innsats betyr å ta tak i problemene så tidlig som mulig, før de vokser seg større og oppleves mer uhåndterlige. Gjennom tidlig innsats ønsker man i Norge å forebygge at mennesker får alvorlige livsproblemer som følge av rus, vold eller psykiske problemer.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut