Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Vanskeligste rusmiddel å slutte med?

Hei!

Hvilken type rusmiddel er vanskeligst å stoppe med og hvorfor?

Gutt 14

Svar fra ungrus.no 02.01.2019

Hei!

Det er vanskelig å angi om et rusmiddel er vanskeligere å slutte med enn et annet. Hvis man først er blitt avhengig av et rusmiddel, opplever de fleste det som vanskelig å slutte.
Mange synes det kan være like vanskelig å slutte med nikotin, alkohol, hasj og piller som med amfetamin og heroin.

Noen klarer det likevel lettere enn andre, og det kan det være både personlige, sosiale og genetiske årsaker til. Forskjellen kan også ligge i hvor store konsekvenser rusbruken har fått.

Hvis man har ruset seg fra ung alder og ikke har fått noen utdannelse eller vært i jobb, ikke hatt stabile, gode boforhold eller familieforhold, er det mer som skal på plass for å bygge opp en god, rusfri tilværelse.
Mange som har levd i et tøft rusmiljø, har ofte opplevd mye vondt og kanskje også påført andre mye smerte. De kan ha erfaring med vold, seksuelle overgrep, kriminalitet, fengsel og at de ikke har klart å ta vare på barna sine. 
Da kan de trenge mye hjelp over lang tid for å klare seg.

Hvis man derimot har klart å beholde jobb og familie, og økonomien ikke er verre enn at man kan få orden på den, ligger mer til rette for at man skal kunne klare å bli og holde seg rusfri. Dessverre er avhengighet slik at mange likevel ikke klarer å slutte å bruke rusmidler, selv om de står i fare for å miste alt.

Mange trenger behandling for å bli rusfri, og da kan første steg være å ta kontakt med fastlegen for å be om hjelp.
AA (Anonyme alkoholikere) og NA (Anonyme narkomane) er selvhjelpsgrupper som mange finner støtte i. Disse gruppene finnes over hele landet.


Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut