Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Hvorfor er alkohol og tobakk lovlig, men ikke hasj?

Hei :)

Jeg lurer på hvorfor alkohol og tobakk er lovlig mens hasj ikke er det?

Hilsen gutt 17 år.

Svar fra ungrus.no 02.08.2011

Hei!

Tusen takk for at du har sendt inn et spørsmål som opptar mange ungdommer. Det er et tankekors at tre stoffer, som alle har skadevirkninger, behandles ulikt av lovgiverne. Årsaken ligger nok først og fremst i historien. Alkohol og tobakk ble brukt i Norge lenge før man var klar over den helserisikoen bruk av disse stoffene kan innebære. Rundt 90 prosent av den voksne befolkning bruker alkohol, og mange er fortsatt røykere. Det er stortingspolitikerne som lager lovene våre, og de er valgt av oss. Dersom flesteparten av befolkningen ønsker å fortsette å drikke alkohol som før, er det ikke mulig å få gjennom et forbud mot dette rusmiddelet. Da røykeloven kom, var det mange som var veldig negative til den. Etter hvert ser flere at det har hatt en positiv effekt å begrense hvor det er lov å røyke. Færre nordmenn oppgir nå å være røykere enn før røykeloven ble innført. På sikt, kan det være at det blir så mange som blir negative til røyk, at noen foreslår å forby det. Det får tiden vise.

Når det gjelder hasj, har dette rusmiddelet vært brukt i en veldig kort periode i Norge, sammenlignet med alkohol og tobakk. Det har aldri blitt brukt av store deler av befolkningen, og vi har helt fra begynnelsen vært klar over faren for avhengighetsutvikling og andre helseskader ved bruk av hasj. Når vi så ser på de demokratiske prosessene, ønsker fortsatt et stort flertall av befolkningen at hasj skal være ulovlig.

Jeg håper dette var et greit svar. Hvis det er mer du lurer på, er det bare å sende inn et nytt spørsmål!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

Prosjektleder ungrus.no 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut