Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre rusmidler

Narkotikaens historie

Hei!

Kan du fortelle meg litt om narkotikaens historie?

Hilsen gutt, 13.

 

Svar fra ungrus.no 06.06.2012

Hei!

Narkotikaens historie er like lang som menneskets.

Alle kulturer ser ut til å ha hatt ett eller flere midler de har brukt for å skape en stemningsforandring både til hverdags, fest, religiøse sammenhenger og i krig. Disse midlene kan du for enkelthets skyld kalle narkotika. Jeg er blitt fortalt at det eneste unntaket var eskimoene. De hadde ingenting som kunne bli til et rusmiddel. I stedet skal de ha hatt en "være-annerledes- dag". Men så kom det folk fra kontinentet dit med sin alkohol...

Mennesker forflytter seg på jorda og kommer i kontakt med andre folk og deres kulturer. Dermed forflytter rusvaner seg også. Rusmidler som opium, cannabis og kokain kommer fra andre verdensdeler. Med folkevandring og handel har produsentene fått nye markeder. De første som fremskaffet sprit i Norge var munkene som kom fra områder lenger syd i Europa.

Folk ruset seg i utgangspunktet på det rusmiddelet som kunne fremstilles lokalt. Over tid utviklet de fleste en kultur der samfunnet tildels behersket omgangen med det. Men ikke alltid. 

Mye har gått galt for mange når det gjelder bruk av narkotiske stoffer. Enkeltpersoner, familier og hele samfunn er blitt rammet. Som en følge av dette ble den første internasjonale avtalen om forbud mot narkotika inngått for nøyaktig hundre år siden. Tanken var å skape like holdninger i arbeidet med å demme opp for de skadene som fulgte bruk av narkotiske stoffer.

I mai i år valgte Russland, USA, England, Italia og Sverige å skrive under på en uttalelse der de går mot legalisering av narkotiske stoffer. Unntak fra dette gjelder medisinsk bruk og forskning.

De henviser blant annet til FNs konvensjonen om barns rettigheter. I artikkel 33 omtales det direkte at barn skal skjermes fra ulovlige rusmidler.

Historien har vist oss gjentatte ganger at lovlige rusmidler blir langt mer brukt enn de som er forbudt.  En ulempe er at det alltid har vært folk som har sett sitt snitt til å tjene penger på å tilby rusmidler på det illegale markedet. Dette har ført til kriminalitet. Ved flere anledniger har samfunn forsøkt å oppheve en del restriksjoner for å slippe denne formen for kriminalitet. Resultatet har gjerne vært det motsatte av det man ønsket. Forbruket øker, folkehelsa svekkes, og de som driver den forbudte aktiviteten fortsetter å tjene store penger.

Syntetiske rusmidler er på sett og vis det siste trinnet i narkotikaens historie. Her står vi overfor uante utfordringer. Det er hele tiden et kappløp mellom de som vil tjene penger på den ene side, og de som vil bygge et samfunn der rus ikke skal skade enkeltmennesker, pårørende og hele samfunnet.

Ved flere anledninger har det vært gjennomført spørreundersøkelser i ulike land. Hver gang viser det seg at folk flest ønsker at det som kalles narkotika skal være forbudt. Sterke pressgrupper med god tilgang til media kan til tider skape inntrykk av det motsatte.

Et viktig element i den videre utviklingen i narkotikaens historie er knyttet til de valg hvert enkelt menneske treffer. Det er derfor oppløftende å se at bruken av ulovlige rusmidler er gått tilbake i mange land i Europa og i USA. Det som er trist er at de som bruker narkotika idag synes å rammes raskere og hardere fordi stoffene er sterkere.

 

Vennlig hilsen

Kjell Adolfsen

Rådgiver, Sofot.

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut