Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus i nære relasjoner

Hva skjer med barna hvis foreldre drikker for mye?

Hei!

Hva skjer om man har foreldre som drikker alkohol så ofte som mulig?
Blir man tatt av barnevernet? Blir det tatt opp med politiet og barnevernet?

Jente 14 år

Svar fra ungrus.no 24.04.2018

Hei.

Takk for spørsmålet ditt!

Du spør om hva som skjer om man har foreldre som drikker alkohol så ofte som mulig. Mange barn har en mor eller far som ruser seg på en slik måte at barna reagerere på det, og mange barn blir da bekymret og redde.

Barn skal ikke måtte vokse opp og være bekymret for foreldrenes drikking.

Først og fremst er det viktig at en finner en voksen å snakke med om sin bekymring. Er det en annen voksen i familien som en stoler på? Det kan også være fastlege, helsesøster eller lærer på skolen. Det viktigste er at en ikke skal sitte med dette alene. Det er viktig å be om hjelp, og ikke å gå alene og tenke på det som er vanskelig. Alle har rett til å få hjelp.

Du spør videre om man blir tatt av barnevernet, og om det blir tatt opp med politiet og barnevernet. Det kan meldes i fra til barnevernet om det er bekymring for at barna ikke blir ivaretatt hjemme. Politiet har plikt til å melde i fra til barnevernet om de får melding om bråk eller vold i familier hvor der bor barn.
Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme.
Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe slik at barn og unge får den omsorg og trygghet de trenger. Mange har et bilde av at barnevernet tar barn vekk fra foreldrene og er derfor redde for å ta kontakt. Barnevernet tenker alltid først på om de kan hjelpe barna i hjemmet. Det kan være for eksempel å gi foreldrene råd og veiledning. Det å flytte barnet/ungdommen er siste utvei. I de aller fleste tilfeller velges andre tiltak, og ungdommen skal selv få mene noe om hvilke tiltak han/hun tror kan hjelpe. Barnevernet er der for å hjelpe barnet/ungdommen.   

En kan ringe Alarmtelefonen på tlf: 116 111 om en er bekymret. Det er en gratis nødtelefon for barn og ungdom.

Ikke nøl med å ta kontakt igjen om du lurer på noe.

Med vennlig hilsen

Spesialutdannet soionom

Ann Christin Haugen

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling

Sørlandet sykehus

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut