Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus i nære relasjoner

Barn som etterlatte

Hei!

Hvis et barn som er over 10 år, som har foreldre som døde av alkohol, hva kan barnet gjøre?

Gutt 12

Svar fra ungrus.no 14.02.2020

Hei gutt 12 år! 

Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår spørsmålet ditt, men skal prøve å gi en orientering om ulike muligheter. Når noen dør, så skal årsaken til at de dør oppgis. Når noen dør som følge av alkohol, som du skriver, er det ofte av skader/sykdom som alkoholen har gitt eller det kan i noen tilfeller være som en direkte følge av en alvorlig alkoholforgiftning. 

Om den som er død har barn, så er det forhåpentligvis en omsorgsperson igjen som kan ivareta barnet. Barn som har mistet en omsorgsperson som en forelder, kan ha mange ulike tanker og spørsmål knyttet til dette. Det kan være godt for det barnet som er i den situasjonen å ha en trygg voksen å snakke med. Noen ganger kan den trygge voksne være den daglige omsorgspersonen og hos noen kan det oppleves som at det ikke er noen voksne igjen til å ivareta det etterlatte barnets behov. For mange barn og unge kan det være godt å få snakke med en utenfor familien, som for eksempel skolens helsesykepleier eller kanskje en lærer på skolen der barnet er elev.

Helsepersonell har også en plikt til å ivareta barn som er etterlatte som følge av dødsfall. De skal bidra til å ivareta behovet for informasjon og gi nødvendig oppfølging. Barnet skal også få tilbud om oppfølging om det er behov for det. Mange barn og unge har et stort behov for informasjon når en av de nærmeste dør, og det er veldig viktig at behovet for både oppfølging og informasjon blir ivaretatt.
Har du flere spørsmål knyttet til dette så anbefaler jeg deg å ta kontakt med helsesykepleieren på skolen der du går. 

Med vennlig hilsen

Aina Kjær 

Helsesykepleier

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut