Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Amfetamin og heroin

Hei!

Jeg lurer på hvilke helseskader man kan få av heroin og amfetamin og hvordan man behandler misbruk av disse to stoffene.

Håper virkelig dere kan svare på dette (:

Jente 16

Svar fra ungrus.no 18.01.2016

Hei jente på 16 år!

Det er et vanskelig spørsmål du stiller. Jeg forstår av måten du spør på, at svaret er viktig for deg. Det er bra at du tør å henvende deg til oss om et så alvorlig spørsmål, som tydelig opptar deg!

Når jeg sier at spørsmålet er vanskelig å svare på, så handler det om at  både heroin og amfetamin er svært helseskadelige rusmidler. Den mest alvorlige og altoverskyggende helseskaden ved disse stoffene, er at de er svært avhengighetsskapende. De gir både fysisk og psykisk avhengighet, med alt det fører med seg av andre negative konsekvenser.

Jeg opplever at amfetamin kanskje er mer skadelig for den mentale helsen enn heroin. Dersom en har en sårbarhet for psykoseproblematikk, ser en at bruk av amfetamin over tid, gjerne med for lite søvn, relativt ofte kan føre til psykotiske tilstander. Heroin gir større fare for overdose og død.
Bruker en sprøyter og injiserer stoffene, er det desto mere skadelig. Det handler om faren for å injisere urent stoff, smittefare ved bruk av urene sprøyter og vansker med å dosere riktig mengde. Mange blir dessuten mentalt avhengig av kicket som injeksjonen av stoffet gir.

Det andre spørsmålet du stiller er hvordan man behandler misbruk(avhengighet) av disse stoffene.
Her hvor jeg jobber, behandles både personer med avhengighet til amfetamin og heroin i samme opplegg. Vi gjør ingen forskjell med hensyn til behandling på hva personen er avhengig av. Ofte ser vi at en person kanskje har et favorittrusmiddel, men får han eller hun ikke tak i det, brukes det som er tilgjengelig. For en rusavhengig er rusen det viktigste, og det er få "rene" misbrukere av et stoff.

Det finnes ett unntak når det gjelder forskjeller i behandlingstilbudet. For personer med alvorlig avhengighet av opioider, som for eksempel heroin, Ketorax, Subutex m.m., kan det søkes om legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Der får den avhengige, i tillegg til ordinær behandling som samtaleterapi, innleggelse og rehabiliterende tiltak, også foreskrevet legemidler som Metadon eller Suboxone. Dette er legemidler som gir noe av den samme effekten som heroin, men som har lengre tids virkning. Det betyr at man kan ta medikamentet en gang om dagen. Det gis også under kontrollerte former, for å hindre misbruk som injisering og at legemiddelet selges på det illegale marked til andre rusavhengige.

Jeg ser at du er hjemmehørende i Kristiansand, og dersom du har behov for å snakke om en konkret sak, kan du henvende deg til Ungteamet i Kristiansand kommune på telefon 947 90 627 alle hverdager mellom klokka 08.30 og 15.30 og til klokka 19.30 på torsdager. De ansatte i Ungteam har taushetsplikt. 

Håper du ble litt klokere av svaret. Jeg har hørt mange avhengige uttrykke i starten av behandlingen at de ser på seg selv og sitt misbruk som litt light-utgave, og at andre har et mer alvorlig problem.
Vi sier at det er en rusavhengig persons forsvarsmekanismer som taler når de bagatelliserer sitt eget misbruk og viser til andre som de mener har et mer skadelig bruk av rusmidler.
Etter hvert ser de at avhengighetsproblemet de selv strir med er dødsalvorlig. Så det viktigste i det jeg prøver å formidle til deg, er at både amfetamin og heroin er to svært avhengighetskapende stoffer, og at det kan være lurt å søke hjelp gjennom fastlege eller helsesøster hvis en ønsker å slutte å ruse seg.


Med vennlig hilsen

Eva Norbakk

Spesialsykepleier,

Sørlandet sykehus,

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut