Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Tilbakefall til rus

Heisann!

Jeg er bachelorstudent og har rus som tema i bacheloroppgaven.
Temaet jeg skriver om er tilbakefall i rusmiljø blant ungdommer. Det kan være mange årsaker til dette.
Lurer på deres erfaringer om hvorfor noen ungdommer som har blitt rusfrie kan falle tilbake til et destruktivt miljø.
Hva er grunnen til valget? Handler det om nettverk, psykiske problemer osv.?

Mvh barnevernspedagogstudent

Svar fra ungrus.no 19.03.2018

Kjære student!

Tilbakefall er veldig vanlig, og ofte har personer med rusproblemer flere tilbakefall. Noen vil klare å bli rusfrie til slutt, mens for andre vil det være vanskeligere. 
Hvorfor mennesker som har klart å bli rusfrie faller tilbake til rus og et kriminelt miljø er vdet anskelig å gi et entydig svar på, men det er noen faktorer som spiller inn.

En må virkelig ha et ønske om et rusfritt liv for å klare det, en klarer ikke å bli rusfri fordi andre vil det. Da er ofte veien tilbake veldig kort, da dette ikke er et ønske fra en selv.
Det er ikke alene nok å slutte å innta rusmidler, ofte har personen som ruser seg mange vonde tanker, opplevelser, følelser som de synes er vanskelig å stå i.
Når en person slutter å innta rusmidler, må personen også jobbe med seg selv. For å hindre tilbakefall, er det er det viktig finne ut hvorfor en ruset seg og hva en ville flykte fra. Dette er en krevende jobb som tar tid, men dette er nødvendig og kan gjøres ved at personen går til samtaler, behandling eller i selvhjelpsgrupper. Når en finner ut grunnene til hvorfor en ruset seg, kan tilbakefall lettere forhindres, ved at man for eksempel gjenkjenner risikosituasjoner og har laget strategier for å håndtere dem, men dette er dessverre ingen garanti.

Det er også viktig at personen som slutter og ruse seg har et godt nettverk rundt seg, som familie og gode venner som støtter vedkommende. I tillegg er det viktig med aktivitet. Rusen tar mye plass og dermed må den byttes ut med andre ting som gir gode følelser og opplevelser. Opplevelser som gir mestring og tilhørighet er viktig i denne fasen av livet og videre.

Om en person fortsetter å være med «rus»-venner og i rusmiljøet, vil veien til tilbakefall være kort.

Rusavhengighet er en sykdom som rammer hele mennesket, og det krever vilje og mot for og ikke å vende tilbake til gamle mønstre.

Vennlig hilsen

Ariel Khavari

Vernepleier og erfaringskonsulent

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut