Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Årsaker til og forebygging av kriminalitet

Hei!

Hva er årsakene til at noen mennesker blir kriminelle, og hvilke tiltak kan gjøres for å forebygge kriminalitet?

Mann 18+

Svar fra ungrus.no 01.03.2019

Hei!

Du kommer med et veldig interessant og omfattende spørsmål, som jeg lurer på om er til en skoleoppgave. I så fall kan gi deg noen momenter du gjerne kan reflektere videre rundt.

Kriminelle handlinger kan være mange ting, felles for dem er at det som blir gjort er forbudt i en lov. Eksempler på lovbrudd kan være å kjøre for fort, laste ned ting ulovlig fra nett, snyte på skatten, stjele i butikk, komme med trusler, utøve vold eller begå terrorhandlinger. Med et så stort spekter av kriminelle handlinger, fins det selvsagt også mange forklaringer på hvorfor mennesker begår disse lovbruddene.
Noe kan ha med oppvekst og oppdragelse å gjøre. Hvis man har en trygg og god oppvekst hvor man selv møtes med respekt og anerkjennelse og hvor man respekterer lover og regler, er det kanskje lettere å følge samfunnets normer enn om man har mange utfordringer som barn. 
Dårlig økonomi, rus, vold, spenningsbehov og det å føle seg utestengt fra fellesskapet, kan være med på å utløse kriminelle handlinger. Hvis man ikke føler seg som en del av samfunnet (fellesskapet), kan man tenke at lovene ikke gjelder en selv. Hvis man er veldig impulsiv og spenningssøkende, kan man gjøre ulovlige ting, uten å tenke over konsekvensene. Rus kan være med på å bryte ned moralske vurderinger og kan føre til at man gjør kriminelle handlinger, blant annet for å finansiere rusmidler.

Dette er bare noen få eksempler, men om man ønsker å forebygge, må man skape et samfunn der alle føler seg inkludert. Alle som jobber med barn og unge må være observante på risikofaktorer som kan føre til utvikling av psykiske problemer, rus- og atferdsproblemer. Da må man ta tak i ting så tidlig som mulig og gi riktig hjelp til barn og familier. Å arbeide aktivt mot mobbing på alle arenaer der barn og unge oppholder seg, også på nett, er også viktig for at unge mennesker skal utvikle en trygg identitet og god selvfølelse.

Håper dette ga litt å jobbe videre med!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut