Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Alkohol og samfunnet

Hei!

Hvilke konsekvenser har alkohol for samfunnet?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 08.05.2017

Hei!

Alkohol er et lovlig rusmiddel, og de fleste klarer å bruke alkohol på en fornuftig måte. Alkoholbruk har likevel mange negative konsekvenser for samfunnet vårt. 
Det påvirker alt fra den ene personen som drikker for mye, til familie og venner, arbeidsplass, kolleger, helsevesen, rettsvesen m.m.

For den som drikker for mye, vil det kunne være vanskelig å fullføre utdannelse eller å holde på en jobb. Man kan bli avhengig og syk av drikkingen, og da blir det vanskelig å slutte, selv om man ønsker det.
For pårørende kan det å ha en i familien som drikker for mye, bli en stor belastning. Mange barn vokser opp med utrygghet rundt mammas eller pappas alkoholbruk. Det kan være mye bråk og krangling, og de vet ikke hva som møter dem når de kommer hjem. Det kan være flaut å ta med seg jevnaldrende hjem og vanskelig å snakke om det som foregår. Det kan være vanskelig å konsentrere seg om skolearbeid eller ha det gøy hvis man bruker kreftene på å bekymre seg over det som foregår hjemme.

Både alkohol- og narkotikabruk påfører fellesskapet store økonomiske kostnader:
Det koster mye for helsevesenet å behandle skader etter uhell, ulykker og sykdommer som oppstår når mennesker ruser seg. Også pårørende kan få økt sykelighet som følge av at den de er glad i ruser seg.
Så kan for eksempel ofre i trafikkulykker der føreren har vært beruset, få ødelagt helsa og påføre helsevesenet store utgifter som følge av andres rusing.
I tillegg er det mange som er avhengig av alkohol som ikke klarer å jobbe så mye og være like produktive for samfunnet som de kunne vært om de ikke drakk. I stedet trenger ganske mange støtte fra det offentlige for å klare seg både økonomisk og på andre måter.

Det er også mye vold og overgrep knyttet til overdreven alkoholbruk, og det gir også konsekvenser. Dette kan være med på å skape utrygghet for enkeltpersoner, men kan også gjøre at folk kan bli redde for å dra til byen i helgene.
Alkohol er ofte en faktor i saker som behandles av rettsvesenet. Dette påfører dermed samfunnet utgifter som brukes både til politi, rettsvesen og fengsel/kriminalomsorg.

Alkoholbruk har, som jeg har prøvd å peke på, mange konsekvenser for samfunnet. 
Konsekvensene blir likevel størst for de menneskene som får ødelagt sine muligheter til et godt liv som følge av egen eller andres alkoholbruk.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut