Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Alternativ til rus som selvmedisinering

Hei!

Er det noen måte og føle seg bra på og glemme ting enn å ruse seg?

Gutt 13

Svar fra ungrus.no 02.12.2019

Hei!

Det er et viktig spørsmål du stiller! Mange bruker rus for å føle seg bedre og for å glemme vonde ting de har opplevd. Det som er dumt med rus, er at den bare virker så lenge rusmiddelet er i kroppen, den løser ingenting. Man står bare i fare for å få enda flere problemer dersom man bruker rus som selvmedisinering.
Derfor er det så viktig å finne andre måter å håndtere vonde opplevelser og vansker i livet på.

Det første jeg vil anbefale, er å ikke bære på vonde opplevelser og tunge tanker alene. Snakk med en du stoler på, enten det er en i familien, en venn eller helsesykepleier på skolen. Mange barn opplever vonde ting hjemme, på nettet eller på skolen, og mange synes det er flaut og vanskelig å snakke om det.
Noen hemmeligheter er likevel for store til at de skal holdes på! Av og til trenger man dessuten ekstra hjelp for å komme seg videre. Da kan man snakke med helsesykepleier, sosiallærer eller fastlegen. Legen kan også kontakte Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) hvis du skulle trenge å snakke med en psykolog. Det finnes også grupper for barn, der man kan snakke med andre som har lignende erfaringer som en selv. Helsesykepleier på skolen kan hjelpe deg med å finne en oversikt over hvilke tilbud som finnes på ditt hjemsted.
Dersom det skjer noe akutt, kan du kontakte Alarmtelefonen på telefon 116 111.

Det andre jeg vil anbefale, er å gjøre ting du synes er gøy og som gjør deg glad, enten alene eller sammen med andre. Det kan være alt fra å lese og tegne til å drive sport, spille et instrument, spille spill, fiske eller gå på tur, noe som utfordrer deg på en god måte, og som gjør at du sitter igjen med en god følelse når dagen er omme.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut