Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Årsaker til kriminalitet

Hei!

Hva er årsakene til kriminalitet i Norge?

Jente 18+

Svar fra ungrus.no 07.10.2020

Hei!

Årsakene til at noen begynner med kriminelle handlinger er ofte veldig sammensatte. Hvis dette er en skoleoppgave, er det viktig at du selv tenker gjennom hva du tror årsakene kan være. Jeg kan gi deg noen momenter, som vi i ungrus.no har vært inne på i tidligere svar, så kan du se om det er noe av det du ønsker å drøfte videre.

Kriminelle handlinger kan være mange ting. Felles for dem er at det som blir gjort er forbudt i en lov. Eksempler på lovbrudd kan være å kjøre for fort, laste ned ting ulovlig fra nett, snyte på skatten, stjele i butikk, komme med trusler, utøve vold eller begå terrorhandlinger. Med et så stort spekter av kriminelle handlinger, fins det selvsagt også mange forklaringer på hvorfor mennesker begår disse lovbruddene.
Noe kan ha med oppvekst og oppdragelse å gjøre. Hvis man har en trygg og god oppvekst hvor man selv møtes med respekt og anerkjennelse og hvor man respekterer lover og regler, er det kanskje lettere å følge samfunnets normer enn om man har mange utfordringer på disse områdene som barn. 
Dårlig økonomi, rus, vold, spenningsbehov og det å føle seg utestengt fra fellesskapet, kan være med på å utløse kriminelle handlinger. Hvis man ikke føler seg ivaretatt og som en del av samfunnet (fellesskapet), kan man tenke at lovene samfunnet har laget, ikke gjelder en selv. Hvis man er veldig impulsiv og spenningssøkende, kan man gjøre ulovlige ting, uten å tenke over konsekvensene. Rus kan være med på å bryte ned moralske vurderinger og kan føre til at man gjør kriminelle handlinger, blant annet for å finansiere rusmidler.

Dette er bare noen få eksempler, men håper det kan være til hjelp!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut