Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre rusmidler

Dødsfall i verden som følge av narkotikabruk

Hei!

Hvor mange dør av narkotika i verden hvert år?

Gutt 13

Svar fra ungrus.no 22.01.2018

Hei!

Det er et interessant og vanskelig spørsmål du stiller. Det er umulig å ha full oversikt over dødsfall som skyldes narkotikabruk. Noen dør som følge av vold og ulykker som skjer i narkotikarus. Noen dør som følge av sykdom som kan komme av narkotikabruk, men som også kan ha andre årsaker, og noen dør av rene overdoser. Kartlegginger blir derfor i stor grad beregninger utført av fagfolk som har kunnskap på dette feltet.

I følge FN-organet The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), anslår man i World Drug Report 2017 at 250 millioner mennesker (ca 5 % av jordas voksne befolkning) brukte narkotika minst en gang i løpet av 2015. Nesten 12 millioner injisererte narkotika, mens det er beregnet at 29, 5 millioner har et rusproblem som de kan trenge behandling for. 
Det er også beregnet at det var minst 190.000 rusrelaterte dødsfall dette året, hvorav flest var overdosedødsfall og flest med opioider.
Her er det ikke tatt med dødsfall som følge av infeksjonssykdommer som HIV (222.000 dødsfall) og hepatitt C (60.000 dødsfall), som er mer vanlig og får større konsekvenser for injiserende rusbrukere enn for resten av befolkningen. Kilde: unocd.org.

Dette er høye tall, og likevel får man ikke med all sykdom, lidelse og forkortede liv som rusbruk fører med seg i en slik oversikt.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut