Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Eldre, røyk og alkohol

Hei!

Hva er den beste måten for de som er eldre å unngå røyk og alkohol?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 22.03.2019

Hei!

Det er et interessant spørsmål du stiller, jeg regner med at du med eldre mener de som er over 60?
Forskjellen på eldre mennesker og ungdom, er at mange av de eldre som oftest har et forhold til røyk og alkohol fra før. Det er sjelden noen begynner å røyke når de er blitt godt voksne. Da tenker jeg det mer er snakk om å få dem til å slutte for å begrense eller unngå skader som følge av røykingen. Noen blir motivert til å slutte nettopp fordi de merker at røykingen går ut over helsa. Hvis man har lyst å slutte, kan man alliere seg med fastlegen for å finne ut hvilke helsegevinter man kan oppnå dersom man klarer å slutte. Ellers så har helsenorge.no en fin nettside med en slutte-app som kan være til hjelp for dem som vil slutte å røyke.

Når det gjelder alkohol, så er det faktisk slik at mange begynner å drikke mer når de blir eldre. Bedre økonomi og mer fritid kan være medvirkende årsaker til det. Ensomhet og dårlig fysisk og psykisk helse kan også gjøre at noen drikker mer alkohol. Det er gode grunner til å prøve å unngå dette. En av dem er at vi faktisk tåler alkohol dårligere når vi blir eldre. Mange går i tillegg på medisiner som øker faren for bivirkninger. Faren for fallulykker og demens øker med et høyt alkoholforbruk. Man kan sjekke om medisinene man går på reagerer sammen med alkohol på en negativ måt på Oslo universitetssykehus' nettside Det gode liv.
For å redusere alkoholforbruket, må man først ha et ønske om det. Hvis man lurer på om man drikker for mye og for ofte, har helsenorge.no også en nettside hvor man kan gå inn på et kartleggingsskjema og en alkoholenhetskalkulator. Hvis man får bekreftet at man drikker på en skadelig måte, ligger det også en app og tips for hvordan man kan få til endringer i livsstilen der. Hvis det er vanskelig å få til den reduksjonen man ønsker, kan man alliere seg med venner og familie og prøve å gjøre ting sammen uten at det drikkes alkohol. Det går også an å få gode råd av fastlegen sin.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no
 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut