Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus i nære relasjoner

Gir rusavhengige foreldre økt fare for røyking hos barn?

Hei!

Hvor mange prosent øker sjansen for å begynne å røyke hvis foreldrene er alkoholikere og/eller avhengige av narkotika?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 27.11.2017

Hei!

Det er et alvorlig spørsmål du kommer med.
Det er dessverre slik at barn av foreldre med rusproblemer har økt risiko for å utvikle mange ulike vansker. Jeg legger ved en lenke til en artikkel om dette, som er publisert på forebygging.no. Der står det blant annet: "De (barn av foreldre med rusproblemerer, red.anm.) er også i større grad enn andre i risiko for å utvikle egne rusproblemer". Jeg finner ingen undersøkelser på at barn av foreldre med rusproblemer i større grad enn andre begynner å røyke. Det som er en tydeligere sammenheng, er at det er mer sannsynlig at barn begynner å røyke dersom foreldrene gjør det. Dersom foreldrene både røyker og ruser seg, blir nok ikke sjansen mindre.
Det er likevel ikke slik at alle med denne bakgrunnen får problemer. Det er fullt mulig å ta et aktivt valg om at man ikke vil røyke eller ruse seg. Hvis man har gode venner og støttespillere, er dette enklere. Barn av rusavhengige foreldre føler seg ofte alene, og da hjelper det om man har en stabil voksen å kunne snakke med. Det kan være en i familien, en nabo, lærer, helsesøster, trener eller en annen som ser akkurat denne personen.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no
 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut