Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hjelp ved avhengighet

Hei!

Hva gjøres for folk som er avhengige av narkotika?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 12.06.2020

Hei!

Det er mange som jobber med å hjelpe mennesker med rusproblemer. Mye av hjelpen blir gitt i kommunene. Det kan være alt fra økonomisk bistand, hjelp til bolig, lavterskel helsetjenester, oppfølging og rusmestringssamtaler til ulike aktivitetstilbud. I tillegg formidler kommunen plasser i rusomsorgssinstitusjoner dersom man venter på plass i døgnbehandling for rusavhengighet eller om man trenger en pause fra rusen der man også får mulighet til å tenke gjennom veien videre.

Hvis man ønsker å slutte med rus, kan man ta kontakt med fastlegen eller sosialtjenesten, som kan henvise til behandling. Behandling kan skje både på dagtid og gjennom en innleggelse i spesialisthelsetjenesten for rus og psykisk helse.

Det er også mange ideelle og frivillige organisasjoner som gjør mye for å hjelpe rusavhengige. Ofte samarbeider de med kommunen for å gi et godt og bredt til tilbud til de som strever med rusrelaterte utfordringer.

For mange som ønsker å slutte med rus, er selvhjelpsgrupper som NA og AA helt uvurderlige. De tilbyr et fellesskap av mennesker som sliter med det samme, men som alle har et ønske om å leve rusfritt. Da kan man også møte mennesker med samme bakgrunn, og som har klart å leve i årevis uten rus. Det kan være veldig inspirerende.

Du kan lese mer om rustiltak på helsenorge.no.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut