Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Hvilke grupper drikker alkohol?

Hei!

Jeg har en skoleoppgave og lurer på om det er noen spesielle folkegrupper som drikker alkohol.

Hilsen jente i 9.

Svar fra ungrus.no 27.10.2017

Hei!

Jeg kjenner ikke til rapporter på ulike folkegruppers forhold til alkohol. Omtrent 90% av befolkningen i Norge drikker alkohol av og til, sa da kan vi kanskje si at nordmenn drikker alkohol? Tidligere var det vanlig at kristne ikke drakk alkohol, men det har endret seg de senere årene. Mange  muslimer drikker ikke alkohol, fordi det ikke er tillatt i religionen.
Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport som heter Rusmidler i Norge 2016. Den sier ingenting om hvilke folkegrupper som drikker alkohol, men den sier noe om alder og kjønn: "I alle undersøkelsesårene var det i overkant av 90 prosent som oppga å ha drukket alkohol noen gang, mens en noe lavere andel oppga å ha drukket i løpet av de siste 12 måneder. Andelen menn som oppga å ha drukket i løpet av siste 12 måneder, var noe større enn andelen kvinner (figur 12a). Når det gjelder alder har det i de siste par årene vært en noe lavere andel som oppga å ha drukket i løpet av siste 12 måneder blant de i aldersgruppen 16–34 år (79-80 prosent) og de som var 65 år og eldre (73-74 prosent), enn i de øvrige aldersgruppene (84–88 prosent)".

Lykke til med skoleoppgaven!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut