Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hvor farlig er heroin?

Hei! 

Er det farlig med en dose heroin?

Annet 17

Svar fra ungrus.no 20.12.2021

Hei!

Ja, en dose med heroin kan være farlig. Den akutte faren består i at pusterefleksen blir satt ut av spill av heroin, og når man slutter å puste, kan man dø eller få alvorlig hjerneskade dersom noen gir pustehjelp for sent. Og her er det snakk om minutter.

Heroin solgt på gaten varierer i renhetsgrad. I tillegg har ulike mennesker forskjellig toleransegrense for hvor store doser de tåler. Overdosering kan skje når mennesker som har vært lenge uten heroin, for eksempel etter at de har vært i behandling for rusmiddelavhengighet eller kommer ut av fengsel, tar samme dose som de brukte før pausen. Da har de ikke lenger samme toleranse for rusmiddelet, og de står i fare for å få pustestans og dø av overdose.

På helsenorge.no kan du lese om Forebygging av overdose. Nalokson er en motgift som gis ved overdose av heroin eller andre opioider som fentanyl, metadon, morfin og oksykodon. Her er en veiledning til hvordan man kan gjennomføre en kameratredning med Nalokson nesespray.

Du kan lese mer om heroin på rusinfo.no.

Vennlig hilsen

Dagfinn Haarr, lege

og Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut