Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus i nære relasjoner

Hvordan hjelpe venn med rusproblemer?

Hei!

Vennen min har narkotikaproblemer, hvordan kan jeg hjelpe han?

Gutt 15

Svar fra ungrus.no 15.05.2018

Hei!

Det er vanskelig å se på at en venn får rusproblemer. Ofte blir man bare maktesløse tilskuere til det som skjer. Det er flott at du bryr deg og skriver inn til ungrus.no for å finne ut hva du kan gjøre.

Først vil jeg stille deg et spørsmål: Tror du vennen din vil ha hjelp? Du kan gjerne snakke med ham om hva du har observert og spørre om hvordan han har det. 
Hvis han er like gammel som deg, er det er viktig at han snakker med sine foreldre eller foresatte om hva han strever med. Hvis ikke bør du varsle dem, helsesøster på skolen eller andre voksne du har tillit til. Det er for stort ansvar for deg å sitte med slik kunnskap alene.

Mange ungdommer synes den første tiden med rus er spennende, og før eventuelle konsekvenser blir for alvorlige, ser de ingen grunn til å slutte. Det er umulig å hjelpe en venn ut av rusproblemer hvis han ikke ønsker det selv! 
Det er viktig at du tar vare på deg selv i en slik situasjon og ikke blir dradd inn i en umulig hjelperolle eller selv blir dratt inn i et rusmiljø.
Det som ofte skjer når en person begynner å ruse seg, er at man gradvis skifter miljø og går stadig mer sammen med andre som også ruser seg. Dette kan føre til at man trekker seg unna gamle venner, eller at de trekker seg unna den som ruser seg. Hvis man da ønsker å slutte med rus, er det ingen rusfrie igjen å spille på. Hvis du ønsker det selv, og du kjenner at det er riktig for deg, kan du være en rusfri venn som kan gjøre hyggelige ting sammen med ham eller bare være der for ham, hvis han ønsker det.

Det er mye hjelp å få dersom han ønsker å ta tak i rusproblemet sitt. Ofte trenger man profesjonell hjelp om man vil ta tak i livet sitt og slutte å ruse seg. Man kan begynne med å ta kontakt med helsesøster på skolen eller fastlegen. Barnevernet kan også hjelpe når det er rusproblemer. I Kristiansand, som du oppgir å bo i, har Ungdomstjenesten tilbud om individuell hasjavvennig og et oppfølgingsteam for ungdom mellom 16 og 25 år, som heter Ungteam. De kan kontaktes på tlf: 947 90 627, hvis man har spørmål eller ønsker hjelp. Alle disse kan også henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten, hvis det trengs. I tillegg finnes det selvhjelpsgrupper, som NA,  der alle som er med, har et mål om å holde seg rusfrie.

Det er sjelden enkle løsninger på kompliserte spørsmål, men her har du fått en litt forenklet tilnærming til hvilke muligheter du har. Så håper jeg noe kan være til nytte for deg i den situasjonen du står i!
Skriv gjerne inn på nytt om det er noe mer du lurer på!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut