Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hvorfor blir man avhengig?

Hei!

Hvorfor blir du avhengig av narkotika?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 02.05.2018

Hei!

Du spør om noe mange lurer på; hvorfor kan du bli avhengig av narkotika? 

Når vi bruker et rusmiddel, enten det er alkohol eller narkotika ganske ofte, blir vi vant til å ha disse stoffene i kroppen. Vi utvikler en toleranse for dem. Det gjør at vi må ha mer av stoffet for å oppnå samme rusvirkning som før.
Hvis vi så stopper brått med å innta rusmiddelet som kroppen er blitt vant til å få, kan vi oppleve det som om vi blir syke. Det kan være alt fra et mildt ubehag, til uro, hodepine og kvalme eller sterke influensasymptomer og kramper. Dette kalles å ha abstinenser. Hvis man ruser seg på nytt, gir disse abistinensene seg. Det gjør det fristende å ruse seg for å "bli frisk".

Det kan være vanskelig å vite når man er gått over grensen fra å ha en problematisk rusbruk til å være avhengig. En enkel måte å si det på, kan være at en person er blitt avhengig av et rusmiddel, når han eller hun ikke klarer å la være å ruse seg, selv om det både gir mange negative konsekvenser og man egentlig ønsker å slutte. Det skjer endringer i hjernen når man utvikler en avhengighet, noe som kan gjøre det svært krevende å slutte med rusmidler. Mange mener at det er en livslang prosess å holde seg rusfri hvis man først har utviklet avhengighet.

Selv om man har klart å bli rusfri, kan man av og til få en veldig trang til å ruse seg. Ofte har man brukt rusmidler for å håndtere vanskelige ting i livet. Da er det viktig å lære seg nye måter å takle slike ting på mens man jobber for å bli rusfri. Hvis ikke, er det lett å ty til rus igjen når man møter utfordrende situasjoner, motgang og vanskeligheter.

Du kan få en mer vitenskapelig forklaring på avhengighet hvis du går inn på lenken til Folkehelseinstituttets Fakta om avhengighet.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut