Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Røyk og snus

Konsekvenser av å bli tatt for røyking

Hei!

Er det en aldersgrense for å røyke?
Hva skjer hvis du blir tatt for å røyke under aldersgrensen?

Jente 15

Svar fra ungrus.no 04.05.2018

Hei!

Det er, i følge Tobakksskadeloven, forbudt å selge eller overlate tobakksvarer, røykesutstyr m.m. til personer under 18 år. Brudd på disse reglene kan få konsekvenser for utsalgsstedet, blant annet i form av tvangsmulkt.
Hensikten med å ha en tobakksskadelov er å begrense helseskadene som bruk av tobakksvarer medfører.

Det er mange steder det nå er forbudt å røyke. I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie.
Skoler har ofte regler for brudd på røykeforbudet. På utesteder får vel sjelden røyking større konsekvenser enn påtale eller eventuell bortvisning fra plassen om man trosser forbudet.

Det er altså forbudt å selge eller gi røyk til personer under 18 år, men ikke uovlig å røyke. Når det gjelder en som er under 18 år, er det først og fremst foreldrenes ansvar å sette regler for røyk og alkohol. Da blir det også opp til foreldrene om de ønsker at brudd på tillit eller regler skal gi konsekvenser.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut