Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Konsekvenser av langvarig rusbruk

Hei!

Hva er konsekvensene ved langvarig bruk av narkotika?

Jente 15

Svar fra ungrus.no 15.05.2019

Hei!

Det er mange konsekvenser som følger av langvarig narkotikabruk. Konsekvensene påvirker både de som ruser seg, familie og venner og samfunnet vårt.

Når det gjelder den som bruker narkotika, kan denne personen utvikle en avhengighet. Da er det vanskelig å slutte, selv om man har lyst. Mange som ruser seg mye har vanskelige og slitsomme liv.
Det er ofte nødvendig med profesjonell hjelp for å klare å slutte å ruse seg.

Det er dyrt å kjøpe rusmidler hver dag, så en avhengighet fører ofte med seg økonomiske problemer. Da kan det blant annet være vanskelig å holde på en god bolig.
Mange må ty til kriminelle handlinger som tyveri og salg av narkotika for å finansiere sitt eget forbruk av rusmidler. Det er heller ikke uvanlig at folk må ty til salg av sex for å ha råd til de rusmidlene de trenger.

Langvarig rusmisbruk vil også kunne føre til både kroppslige og psykiske helseskader. Det innebærer en risiko for at livet blir betydelig kortere enn om man ikke hadde ruset seg.

Rusmisbrukerens familie vil også få det vanskelig dersom rusen blir det viktigste. Foreldre og søsken bekymrer seg mye, og kan oppleve mye vondt med all usikkerheten som ofte følger med når en i familien ruser seg.
Barn som vokser opp med en forelder som er rusavhengig, vil ofte oppleve utrygghet, krenkelser og omsorgssvikt.

Konsekvensene for samfunnet er også knyttet til ulike forhold. Hvis mye av dagen går med til å skaffe seg penger til rusmidler og å ruse seg, er det vanskelig å fullføre skolegang eller holde på en jobb. Det medfører at man i stedet for å bidra med med arbeidsinnsats og skatteinntekter til samfunnet, så må man kanskje leve av økonomiske ytelser fra samfunnet gjennom NAV.

Rusavhengighet kan, som tidligere nevnt, gi mange helseplager. En økt bruk av helsetjenester hos fastlege og på sykehus, samt utgifter til avhengighetsbehandling og rehabilitering gir mange utgifter til det offentlige.
I tillegg kommer kostnadene knyttet til eventuelle kriminelle handlinger, straffereaksjoner og så videre.

Dette er bare en kort oppsummering av hva som kan være konsekvenser av rusmisbruk. Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider, fhi.no.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut