Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Lovlige og ulovlige rusmidler

Hei!

Hvorfor er noen rusmider lovlige og noen ulovlige?

Gutt 14

Svar fra ungrus.no 02.12.2019

Hei!

Det er bare alkohol og tobakk som er lovlig i Norge. Grunnen til at dette er lovlig, er nok at det er lang tradisjon for å bruke disse midlene i landet vårt. Det er dessuten så mange som bruker alkohol og tobakk at man ikke ville fått gjennomslag i vårt demokratiske system for å totalforby disse midlene.

Når det gjelder narkotika som er kommet til Norge på et senere tidspunkt, er det nok skadepotensialet og muligheten for å bli avhengig som har gjort at man har innført forbud mot dem. Det er heller ikke så mange som bruker disse stoffene, og da har det vært enklere å få gjennomslag for å innføre forbud mot omsetning og bruk av disse stoffene.

Det som er i ferd med å skje i disse dager, er at politikerne ønsker å avkriminalisere bruken av narkotika. Det betyr ikke at det blir lovlig å bruke narkotiske midler, men at brukere skal tilbys hjelp i stedet for å straffes. Hvordan dette skal gjennomføres i praksis, er ikke helt avklart ennå.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut