Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Negative konsekvenser av rus

Hei!

Hvilke negative konsekvenser har rus?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 28.04.2016

Hei!

Bruk av alkohol og andre rusmidler kan ha negative konsekvenser, både for den som ruser seg, for personene rundt, og for hele samfunnet.
Mange mennesker får dårligere livskvalitet og helse som følge av egen eller andres rusbruk. Det er mange grunner til det.

For det første er sjansen for at uheldige og alvorlige ting skal oppstå mye større hvis man er ruset. Man blir mer ukritisk, mindre redd for å gjøre risikofylte ting og man blir i dårligere stand til kontollere kroppen når man har rusmidler i blodet. Det gjør at man lettere kan skade seg selv eller andre. Mange kommer oftere i krangel eller slåsskamp når de er ruset. Om det ikke alltid får fysiske konsekvenser, kan det likevel gjøre noe med hvordan har det med seg selv og verden rundt. Fordi man blir mindre kritiske enn ellers, kan man fort gå lenger seksuelt enn man ellers ville gjort. Dette kan medføre uønsket graviditet og eller kjønnssykdommer.
Kjører man bil, båt eller motorsykkel i ruset tilstand, kan konsekvensene være at man skader, eller i verste fall tar livet av seg selv eller andre mennesker.

Hvis man ruser seg ofte, blir det en belastning for kroppen, som skal bryte ned disse stoffene. Det kan føre til mange ulike sykdommer, litt avhengig av hvilket rusmiddel man bruker. Det er forskjell på hvor mye det enkelte mennesket tåler før skadevirkninger oppstår. I tillegg gjør smittefare knyttet til sprøytebruk, andre infeksjoner og fare for overdose det veldig risikofylt å ruse seg på andre rusmidler enn alkohol.

Barn som vokser opp med foreldre som ruser seg, har ofte mange bekymringer. De kan være redde for hvilket humør mamma eller pappa er i, om noen kommer til å lage mat, eller om det er trygt å ta med venner hjem. Barn som vokser opp med foreldre som drikker for mye eller ruser seg på andre ting, tar ofte på seg for mye ansvar. Det gjør at de ikke kan være ubekymrede barn som kan stole på at de voksne ordner opp. Ofte føler de seg veldig alene, for de synes det er flaut å snakke om det og tror at ingen andre har det på samme måte. Dessverre så er det gjerne et par barn i hver klasse som har det på denne måten. Hvis man har det slik, er det lurt å snakke med en voksen, gjerne helsesøster på skolen, om det.

Også resten av familien, som søsken, foreldre og venner, kan oppleve det som vanskelig om en av deres nærmeste ruser seg. Det kan bli mye usikkerhet før man finner ut hva som foregår, og mye fortvilelse dersom den som ruser seg ikke ønsker eller klarer å slutte med rus. Siden det koster mye å bruke rus ofte, kan det gå ut over økonomien, ikke bare til den det gjelder, men også til familien. Trusler og vold er heller ikke uvanlig når det er rus med i bildet.

Hvis vi tenker enda større, og med spørsmålet om hvilke negative konsekvenser bruk av rusmidler har for hele samfunnet, så kan du se på et svar fra ungrus.no om dette her.

Håper du med dette fikk svar på spørsmålet ditt!


Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut