Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Negative samfunnseffekter av alkoholbruk

Hei!

Jeg skriver en oppgave på skolen og lurer på hvilke negative effekter alkohol har på samfunnet i Norge?

Annet 16

Svar fra ungrus.no 31.10.2022

Hei!

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge, og de fleste opplever nok at det er mye positivt knyttet til alkoholbruk. Det kan være at man skal feire noe hyggelig, være sammen med venner eller spise et godt måltid med noen.
Ser man rundt seg i sine nære omgivelser, er det ofte likevel ikke vanskelig å oppdage at alkoholbruk også kan ha sine baksider.

Alkoholbruk kan forårsake akutte skader som følge av alkoholforgiftning eller skader som følge av uhell, ulykker eller vold.
Høyt alkoholkonsum over tid kan også føre til sykdom og for tidlig død. Alt dette belaster både den det gjelder, familie og venner. 
I tillegg belaster det samfunnet i form av nedsatt arbeidsdeltakelse, noe som kan føre til blant annet lavere skatteinntekter og økte trygdeutbetalinger. Mange av de skadene og sykdommene som behandles i helsevesenet er også alkoholrelaterte. Dette er kostbart for samfunnet. Mye av volden som utføres er også knyttet til alkohol- og annen rusmiddelbruk. Samfunnet bruker mye ressurser på rettsvesen og fengselsvesen I tillegg koster behandling av alkoholavhengighet mye for samfunnet. 

Viktigst er likevel de omkostningene alkoholbruk kan ha for enkeltmennesker, enten det skyldes dramatiske ting som kan skje ved et enkeltinntak eller som følge av langvarig storkonsum av alkohol.

Folkehelseinstituttet har publisert en rapport som heter Bruken av alkohol og andre rusmiddel i Noreg, som kan være interessant for deg å se på.

Håper dette kan være noen innspill du kan jobbe videre med i oppgaven din.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut