Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Om rus

Hei!

Hvorfor påvirker rus oss?

Jente, yngre enn 12 år

Svar fra ungrus.no 16.11.2018

Hei!

Ulike rusmidler har forskjellige virkninger. Felles for dem, er at de påvirker hjernen vår.
Noen rusmidler virker sløvende på hjernen og kroppen. Andre gjør at man får masse energi og kan få lyst å gjøre masse ting, uten å bli trøtt, sulten eller kjenne behov for å sove. Enkelte rusmidler gjør at hjernen oppfatter signaler fra sansene våre på en annen måte enn ellers. Flere rusmidler kan ha flere virkninger samtidig.
Uansett hva man er ruset på, kan virkningen på hjernen gjøre at man blir mer ukritisk til hvordan man oppfører seg, får dårligere konsentrasjon, hukommelse og dårligere kontroll over kroppen sin.

Du kan lese mer om rusmidler og hjernen på rustelefonen.no.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut