Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Omsorgssvikt og kriminalitet

Hei!

Kan omsorgssvikt være ein grunn for at folk blir kriminelle?

Jente 17

Svar fra ungrus.no 25.09.2020

Hei!

Omsorgssvikt kan variere i alvorlighetsgrad, fra enkelthendelser til mangelfull oppfølging og tilsyn, rus, vold og overgrep over tid. Barn reagerer ulikt på å vokse opp under vanskelige kår. For noen, kan en annen betydningsfull voksen utgjøre en stor forskjell. Omsorgssvikt kan likevel føre til mange vansker for den som er rammet. Det øker blant annet risikoen for å droppe ut av skolen, psykiske og fysiske plager, rusbrukslidelser og for å begå kriminalitet.
Jeg legger ved en lenke til en presentasjon fra NTNU/RVTS midt, som gir en oversikt over Helsemessige konsekvenser av vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Dersom man selv opplever omsorgssvikt, kan man ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Voksne har også en plikt til å si ifra dersom man observerer at barn er utsatt for omsorgssvikt. Da kan man enten ta kontakt med alarmtelefonen eller ringe til politiet.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut