Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Rus og psyke

Hei!

Hva er de psykiske skadene man kan få når man er avhengig av narkotika?

Jente 12

Svar fra ungrus.no 29.05.2019

Hei!

Det er ikke uvanlig å slite med både angst og depresjon hvis man ruser seg ofte. Hvis man bruker amfetamin og andre sentralstimulerende midler, kan man bli veldig mistenksom og paranoid i perioder.
Noen blir sinte og aggressive når de ruser seg. Cannabis og andre rusmidler kan være med på å utløse psykose, som er en alvorlig psykisk lidelse, der det er vanskelig å skille mellom hva som er virkelighet og hva som er forestillinger man får fordi man er syk.

Mange som er avhengige av narkotika lever strevsomme og vanskelige liv med mye vold og seksuelle overgrep. Dette påfører dem både fysiske og psykiske skader, som kan gjøre livet ekstra vanskelig.
Mange sliter også med skyld og skam for at alt de har opplevd og vært med på når de har ruset seg.
En god rusbehandling hjelper dem som ønsker å slutte med rus til å akseptere og forholde seg til sin egen historie, slik at den blir til å leve med. Da har de mulighet til å gå videre uten at vonde følelser tar overhånd.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut