Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Rusmidlers virkning

Hei!

Kan du forklare hva et rusmiddel er og hvilke virkninger det kan ha på deg og omgivelsene dine?

Jente 13

 

Svar fra ungrus.no 23.10.2017

Hei!

Rusmidler er ulike plantebaserte eller kjemiske stoffer som gir en rusvirkning når du får dem inn i kroppen. Rusmidler frigjør stoffer i hjernen som gjør at man får den rusvirkningen. Noen av de mest kjente rusmidlene er alkohol, cannabis, amfetamin/metamfetamin, kokain, MDMA, GHB og heroin. Rusmidlene har noen fellestrekk når det gjelder effekter eller virkninger like etter inntak:
Følelse av velvære
Svekket konsentrasjon
Nedsatt hukommelse og innlæring
Nedsatt kritisk sans / økt impulsivitet

Så har også de ulike rusmidlene ulike virkninger. Her skiller vi mellom stimulerende, dempende og hallusinogene effekter. Noen rusmidler kan ha flere virkninger samtidig. Folkehelseinstituttet viser en figur som illustrerer hvilke rusmidler som har hvilken virkning (fhi.no), og hvilke virkninger som kan opptre samtidig.

Hvis du vil vite mer om hvilke effekter de enkelte rusmidlene har, kan du gå inn på helsenorge.no og lese om alkohol og narkotika.

Så spør du også om hvilken virkning rusmidler kan ha på deg og omgivelsene, og da må du kanskje skille mellom hva som kan skje de enkeltgangene du er ruset og hva som kan skje om du ruser deg mye over tid. Som følge av de virkningene rusmidler har, er det større risiko for å bli utsatt for uhell, ulykker, vold og overgrep når du selv eller en du møter er ruset. Mange kan få en ubehagelig og/eller truende oppførsel når de er påvirket, og det kan virke skremmende på omgivelsene. Det at du får nedsatt kritisk sans når du ruser deg, gjør også at du kan gjøre ting som du synes er flaut og angrer på i ettertid.

En som ruser seg mye og ofte, vil i tillegg få mange andre vansker som følger med et liv med rus.
Det påvirker forholdet til familie, venner, jobb og fritid. Det er vanskelig å holde avtaler og følge opp de forpliktelsene man har når man ruser seg. Det gjør at de som står en nær ofte blir skuffet og mister tilliten til vedkommende.
Ofte får man pengeproblemer, fordi det er dyrt å ruse seg, og det kan også være vanskelig å ha nok igjen til mat, klær og bolig. 
Selv om man får mange negative konsekvenser ved langvarig rus, er det vanskelig å slutte hvis man først er blitt avhengig. Da er det skjedd endringer i hjernen som gjør at man føler man trenger rusmiddelet for å fungere og føle seg frisk. Trangen til å ruse seg kan komme, selv om man har vært rusfri i lang tid. De fleste som er blitt rusavhengige trenger profesjonell hjelp for å klare å slutte. I tillegg er det til stor hjelp for mange å være med i en selvhjelpsgruppe som AA eller NA, der de møter andre som har vært i samme situasjon og som ønsker å være rusfrie.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut