Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Skader av heroin

Hei!

Hvilke skadevirkninger har heroin?

Gutt 13

Svar fra ungrus.no 15.03.2018

Hei!

Den største faren knyttet til heroinbruk, er å dø av overdose. En ikke-dødelig overdose kan også gi skader, fordi hjernen kan ha vært uten oksygen en stund, eller fordi man er blitt liggende for lenge i én stilling og det kan oppstå nerveskader og lammelser.
Rusen kan gjøre at man blir mindre selvkritisk og likegyldig. Noen blir rastløse, mens andre blir trøtte. Heroinbruk kan redusere den kritiske sansen og øke risikovilligheten. I tillegg påvirkes ferdighetene og reaksjonsevnen ved bilkjøring og bruk av redskaper og maskiner. Langvarig og høyt misbruk gir d​årlig fysisk form, nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse.(Kilde: helsenorge.no). 
Alt dette kan gjøre det vanskelig å forholde seg til familie og venner, gå på skole eller holde på en jobb.

Ellers er det ofte livsstilen knyttet til heroinbruk som er skadelig. Mange tar heroin med sprøyter, og både stoffet og urene sprøyter kan forårsake farlige infeksjoner og smitte. I tillegg er det dyrt å ruse seg på heroin. For å finansiere bruken, er det mange som må ty til kriminalitet og prostitusjon. I disse miljøene er det også mye vold. Dette kan medføre både fysiske og psykiske skader.
Det går veldig fort å bli avhengig av heroin, og da er det vanskelig å slutte, selv om man opplever både skader og sykdom. Mange trenger rusbehandling for å klare å slutte med heroin. 
Mange får også medisiner som ligner heroin, for at de skal slippe abstinensene som kommer om man slutter. Dette er en del av en legemiddelassistert rehabilitering (LAR), som gjør at man kan få til å leve et bedre og mer stabilt liv, uten å måtte bruke mesteparten av tiden på å skaffe penger og rusmidler.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut