Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Virkninger av heroin

Hei!

Hvorfor kan man ikke bare slutte med å bruke heroin?
Hva er det som skje med nervesystemet?

Jente 18+

Svar fra ungrus.no 18.03.2021

Kjære jente, 18+!

Dette synes jeg var to interessante spørsmål. For det første spør du om hvofor man ikke bare kan slutte med heroin. Og det enkle svaret er at det kan man. Tidligere var det mer vanlig å bare legge seg til noen dager, (det ble kalt cold turkey), så var abstinensene overstått og man kunne gå videre uten å bruke mer heroin.  Abstinensene kan være tøffe; uro, søvnvansker, svetting og diare er vanlig. Derfor er det vanlig å gi en eller form for medisinsk støtte, enten nedtrapping med et morfinlignende stoff, eller medikamenter som demper abstinensene.

Dette bringer meg inn på ditt neste spørsmål, altså hva som skjer med nervesysystemet ved langvarig heroinbruk. Det er jo slik at jo lengre man har brukt heroin, jo mer fysisk avhengig blir man. Da blir det selvsagt også verre å slutte brått og klare å holde seg borte fra heroin etterpå. Noen får så store problemer at de får LAR-behandling, som består i å erstatte heroin med Subutex eller metadon. Da fortsetter de å være avhengige, men de kan leve normale liv uten jaget etter illegale stoffer. 

I korte trekk skjer følgende når man blir fysisk avhengig av heroin og lignende stoffer: Alle disse stoffene stimulerer belønningssenteret i hjernen til å sende ut lykkestoff til andre deler av hjernen. Dopamin er det mest kjente lykkestoffet. Når man får mye dopamin utløst, føler man lykke og tilfredshet og får lyst til å gjøre mer av det som gav denne lykkefølelsen. Dersom man bruker heroin til å utløse dopaminet, vil systemet etter en tid tilpasse seg de kunstig store mengdene av dopamin. Systemet bli mindre følsomt. Dermed trengs mer og mer heroin for å oppnå en slik lykkefølelse, og til slutt er systemet så overbelastet at det ikke hjelper, uansett hvor mye heroin man tar. 

Dersom en person med et slikt heroinilpasset lykkesystem slutter med heroin, får hen først og fremst sterke abstinenser. Men det som er aller tøffest, er at systemet er såpass forandret at man ikke klarer å få utløst lykkefølelse på annen måte. Normalt vil sex, mat og drikke, fysisk aktivitet, flokken og musikk/kultur utløse "hverdagslykkefølelsen". Men dette skjer ikke dersom systemet er endret etter langvarig bruk av heroin. Hverdagen blir "grå", og dette kan vare i årevis. Da er det ikke rart at mange får tilbakefall. Det er ille å gå uten lykkefølelse over lang tid.

Du kan lese mer om heroin på rustelefonen.no og i Store medisinske leksikon  (sml.snl.no).

Med hilsen

Dagfinn Haarr

Lege

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut