Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Oppgave til barne- og ungdomsarbeider

Hei!

Jeg er lærling som barne- og ungdomsarbeider, og har fått en oppgave som lyder slik: "Hvilke holdninger har du til bruk av rusmidler og tobakk? Nevn noen eksempler på rusmidler, og på hvilke måter de kan være skadelige. Hva er grunnen til at forebyggende arbeid i forhold til dette temaet er viktig?" Kan dere hjelpe meg litt på vei når det gjelder denne oppgaven. Står litt fast. Jobber i barnehage akkurat nå, og har ikke så mye erfaring med eldre barn og ungdom.

Kvinne 18+

Svar fra ungrus.no 30.10.2019

Hei!

Når du skal svare på en oppgave, er det viktig å lese teksten godt. Det første er et spørsmål til deg, der du blir bedt om å si litt om dine holdninger til bruk av rusmidler og tobakk. Det er det bare du som kan svare på. Rusmidler er jo mye forskjellig. Hva er din holdning til alkohol- og tobakksbruk? Da kan du tenke privat, i jobbsammenheng eller samfunnsmessig. Grunnen til at alkohol og tobakk er dyrt her i landet, er at det er avgifter på disse produktene. Årsaken til det, er at samfunnet ønsker å begrense skadene alkohol og tobakk kan gi ved å øke prisen. Man ønsker også å begrense tilgangen på alkohol og tobakk. Det gjøres ved å ha tobakken bak skranken, ved å ha vinmonopol, ha begrensede salgs- og åpningstider for de som selger eller serverer alkohol og at man må ha tillatelse for i det hele tatt å kunne selge alkohol. Har du noen mening om denne politikken?
Du skal bli barne- og ungdomsarbeider. Da kan det være aktuelt å tenke gjennom om du har noen meninger om voksnes alkoholbruk når de er sammen med barn.
Det er endringer i holdninger til cannabisbruk. Hvor står du der? Det er også en pågående debatt om avkriminalisering av narkotikabruk. Folk som ruser seg på illegale stoffer, vil sannsynligvis kunne få tilbud om hjelp i stedet for straff. Hvordan stiller du deg til det?
Du kan finne en god oversikt over ulike rusmidler på rustelefonen.no.
Når det gjelder forebygging, så er barnehagen en utrolig viktig arena. Vi ønsker å gi barn en god selvfølelse, at de skal få god selvtillit og et godt selvbilde. Det kan vi bidra til gjennom at barna blir sett og anerkjent av oss voksne, at vi gir dem passe utfordringer som de kan mestre, og gjennom at de får leke og være sammen med jevnaldrende. Det er viktig at de ikke blir møtt med masse kritikk og at de voksne griper inn dersom de oppdager mobbing og utestenging. Dette gjelder ikke bare i barnehagen, men er viktig hjemme, på skolen og på fritidsarenaer. Voksne som jobber med barn og unge må også være var for om barn sliter med ulike utfordringer. Det å oppdage og ta tak i mistanker om at barn og unge er utsatt for vold, overgrep eller at foreldrene ruser seg eller sliter med psykiske lidelser, kan redusere risikoen for både rus og psykiske lidelser hos barn som er utsatt. Både barnehager og skoler skal ha planer for dette, så dette er noe du kan be om å få lese på din arbeidsplass.

Det er en stor oppgave du har fått, men jeg håper du bruker litt tid på å reflektere over hva du selv mener. Våre holdninger gjenspeiles i de valgene vi tar. 
Tenk så spennende og viktig det er at du kan være med på å gi barn og unge en trygg og god barndom og ungdomstid!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut