Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Bivirkninger av rusmidler

Hei!

Hva er en bivirkning og hvilke bivirkninger kan man få av forskjellige rusmidler?

Jente 12

Svar fra ungrus.no 24.01.2019

Hei!

Når vi tar en medisin eller et rusmiddel, har de noen ønskede virkninger, og det er at vi blir friske eller at vi får en ønsket rus. Så har vi noen uønskede virkninger, som vi opplever som negative. Det er disse uønskede virkningene vi kaller bivirkninger.
Selv om alle rusmidler gir rus, virker de ulikt og kan virke forskjellig fra person til person og fra gang til gang. Hvilke bivirkninger de har, vil også variere på samme måte.
Det er altfor omfattende å gå inn på hvert enkelt rusmiddel her, men felles for de fleste  rusmidlene, er at det er vanskeligere å konsentrere seg og kontrollere kroppens bevegelser når man er ruset. Man får også redusert sin kritiske sans, noe som kan føre til at man gjør ting man ikke ville gjort om man ikke var ruset. Det er  også en fare for å utvikle avhengighet dersom man ruser seg mye.
Rus kan påvirke både den psykiske og fysiske helsen vår negativt, og det kan vi kalle uønskede effekter eller bivirkninger. 
Hvis du vil lese mer om virkninger og bivirkninger av det enkelte rusmiddelet, kan du gå inn på alkohol og helse på helsenorge.no og rusmidler på RUStelefonen.no.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut