Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Aldersgrense for å drikke alkohol

Hei!

I hvilket land kan man drikke alkohol som 16 åring, men ikke kjøpe det?

Gutt 16

Svar fra ungrus.no 07.06.2023

Hei!

Det er en del land som har aldersgrense for å kunne drikke alkohol (konsumering), blant annet Tyskland og USA. De fleste land i Europa har ikke en tilsvarende aldersgrense. Du kan finne en oversikt over aldersgrenser her.

I Norge heter det i alkoholloven at det ikke er lov til å selge, skjenke eller gi alkohol til personer under 18 år. Den som selger, skjenker eller gir alkohol til mindreårige kan straffes med bøter eller fengsel.

Det er imidlertid ingen regel i alkoholloven eller andre lover som sier at du ikke har lov til å drikke alkohol når du er under 18 år. Det vil si at den som gir deg alkohol kan straffes, men ikke du. Vi vil likevel anbefale at du venter med å drikke alkohol til du er over 18 år.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut