Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Dødsfall som følge av rusbruk

Hei!

Hvor mange dør av rusmisbruk hvert år?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 30.11.2018

Hei.

I følge dødsårsakregisteret var det i 2016 282 mennesker som døde som følge av bruk av narkotika (narkotikautløste dødsfall). Samtidig var det 336 dødsfall som skyldtes alkoholbruk.
Det vil si at det tilsammen var 618 dødsfall som skyldes rusbruk. Disse tallene er nokså stabile fra år til år. Hvis man hadde tatt med dødsfall der rus er medvirkende årsak til sykdom og død, ville tallet vært mye høyere..

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver
Informasjons- og forebyggingsteamet

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut