Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Hvor lenge blir ting stående på rullebladet?

Hei!

Jeg har blitt tatt i bruk 2 ganger for 2-3 år siden og har dette da på rullebladet.
Jeg ønsker nå å bli støttekontakt i kommunen min, hvor jeg har en person 3-5 timer per uke. De ber om politiattest, og jeg vil helst vite før jeg søker om dette vil gå igjennom og eventuelt får avslag. Jeg er jo ikke dømt til noe, men enkelt tatt i bruk, hva tenker dere ?

På forhånd tusen takk!

Jente 18+

Svar fra ungrus.no 13.10.2020

Hei!

Dersom du fikk bøter som reaksjon på bruk av narkotika, vil det slik jeg forstår det ikke komme med på en ordinær politiattest. Uansett vil forhold som er mer enn 3 år gamle ikke komme på en slik attest. Dersom du ikke fikk noen reaksjon i form av bot eller dom, vil det ikke komme med på en politiattest.

I Politiregisterloven heter det følgende om hvilke opplysninger som ikke skal med:

  • dom på betinget fengsel hvor straffen ikke er endelig avgjort
  • bot for lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i seks måneder eller mindre
  • forenklet forelegg
  • påtaleunnlatelse

Dersom du var under 18 år da du ble bøtelagt vil attesten heller ikke inneholde:

  • dom på betinget fengsel eller bot – hvis det er mer enn to år siden lovbruddet skjedde, når attesten utstedes.
  • dom på samfunnsstraff hvor den subisdiære fengselstraff er over 6 måneder eller ungdomsstraff – hvis det er mer enn fem år siden lovbruddet skjedde, når attesten utstedes.

Du kan se mer om hva Politiregisterloven sier om politiattester her.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

Rådgiver

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut