Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hvordan hjelpe?

Hei!

Kofor tar dere ikkje di som dere vet bruker rusmidler?

Gutt 13

Svar fra ungrus.no 17.03.2017

Hei!

Det er et vanskelig og komplisert spørsmål du stiller. Vi er mange som gjerne vil hjelpe de som har problemer med sitt bruk av rusmidler. Men, i Norge er det slik at behandling for rusproblemer i de fleste tilfeller er frivillig. Det er bare aktuelt å legge noen inn på en rusinstitusjon med tvang når rusbruken fører til at det er fare for liv og helse for den det gjelder.

Samtidig er det også sånn at mange som bruker rusmidler ikke har et problematisk bruk, eller selv ikke synes at de har det. Da kan det være en utfordring for både familie, venner og hjelpeapparatet å motivere dem til å slutte med rusmidler, enten på egen hånd eller ved å legge seg inn til behandling.

Når det gjelder straffeforfølging, er det sånn at det er forbudt å besitte eller bruker narkotiske stoffer. Dette har til nå som regel vært straffet med bøter. Vi har en politisk diskusjon i dag om det er riktig å straffe noen med et rusproblem for at de bruker de stoffene de er avhengige av. Mange mener at det er riktigere å tilby behandling enn å straffe.

Håper dette gav deg svar på spørsmålet ditt.

Vennlig hilsen
Benny Klokkervold
Rådgiver
Informasjons- og forebyggingsteamet

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut