Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre rusmidler

Hvorfor bruker ungdom narkotika?

Hei!

Hvorfor tror du så mange ungdommer benytter seg av narkotika?

Gutt 15

Svar fra ungrus.no 23.01.2018

Hei!

Det er heldigvis sånn at det ikke er veldig mange ungdommer som bruker narkotika i Norge sett i forhold til andre land i Europa. Det mest brukte narkotiske stoffet blant ungdom er cannabis. I Norge er det 7 % av 15-16 -åringene som har prøvd cannabis, mens det i for eksempel Frankrike og USA er 31 % og i Danmark 12 %. Blant gruppen som kalles unge voksne (de i alderen 16 til 34 år) er det omtrent 8 % som oppgir at de har brukt cannabis det siste året.

Selv om andelen unge som bruker narkotika er relativt lav i Norge, er det likevel ganske mange personer det er snakk om. Aldersgruppa 16-34 år bestod i 2017 av 1 399 000 personer, 8 % av disse utgjør 112 000 personer.

Når det gjelder ditt spørsmål om hvorfor ungdommer bruker narkotika, er det mange svar på det. Mange prøver fordi andre i omgangskretsen har prøvd og de er nysgjerrige på hvordan det virker. En del av disse prøver bare en eller et par ganger, mens noen liker rusen og fortsetter med å bruke for eksempel cannabis. Andre søker til miljøer hvor det brukes narkotika fordi de har vanskelig for å bli akseptert i mer vanlige miljøer. Rusmilljøer er ofte lette å komme inn i fordi det eneste som kreves av deg er at du ruser deg. Det er også noen ungdommer som har det vanskelig, enten fordi det er vansker i familien, eller de kan ha psykiske vansker. Noen av disse ungdommene opplever at ting blir litt lettere når de ruser seg.

Jeg håper dette gir deg svar på spørsmålet ditt om hvorfor noen ungdommer bruker narkotika.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

Rådgiver

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut