Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Hvorfor er narkotika forbudt?

Hei!

Hvorfor er narkotika forbudt i Norge?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 02.12.2020

Hei!

Narkotika er forbudt i Norge (og de fleste andre land) fordi en ønsker å unngå eller begrense de skadevirkningene bruk og avhengighet kan gi. Skadevirkningene kan være alt fra helseskader for den enkelte til det offentliges utgifter knyttet til behandling av avhengighet.

Langvarig bruk av narkotika vil i mange tilfeller føre til ulike helseskader, og i verste fall død som følge av overdoser. Avhengighet er ikke bare en belastning for den enkelte, men også for familie og samfunnet forøvrig. En rusavhengig vil for eksempel ha behov for penger for å betale for rusmidlene, og det fører til ulike former for kriminalitet. Kommunene bruker mye penger på å gi hjelp og støtte til mennesker med rusproblemer, samtidig koster også behandling av rusavhengighet en del.

Forbudet mot narkotika er der for å forhindre at det blir omsatt og brukt, nettopp for å unngå de skadevirkningene jeg nevner ovenfor. 

Her kan du lese en artikkel som prøver å få fram hvor store utgiftene til rusbehandling er.

Håper dette ga deg svar på spørsmålet ditt.

Benny Klokkervold

Rådgiver

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut