Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Hvorfor forbud mot alkoholreklame?

Hei!

Hvorfor er det ikke lov å reklamere for alkohol offentlig?

Mann 18+

Svar fra ungrus.no 21.05.2019

Hei!

Forbudet mot reklame for alkohol finner en i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven). Den finner du her.
Formålet med loven er: "Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer."

Loven har flere bestemmelser som har til hensikt å ikke gjøre alkohol altfor tilgjengelig.
Reklameforbudet er et av flere tiltak som har til hensikt å begrense det totale alkoholkonsumet i Norge.
Tanken bak er at reklamen oppfordrer til et merkonsum av bestemte alkoholholdige drikker og dermed også øker det totale konsumet.
Andre tiltak er begrensing av tilgjengelighet og regulering av pris gjennom avgifter.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver
Informasjons- og forebyggingsteamet

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut